søndag 18. januar 2009

Kirken er et hellig hus?

I Norge legges det stor vekt på å ha tjenlige og gode forsamlings- og kirkebygg. Av og til kan man imidlertid lure på om vårt fokus på bygninger skygger for menighets- og forsamlingsarbeidet. Vi bruker dårlige bygg som unnskyldning for at vi ikke kan drive godt arbeid, eller vi blir så opptatt av å samle inne penger til nytt bygg at vi "glemmer" det arbeidet vi egentlig skal holde på med. David Åleskjær hadde for noen år siden en liten "kampanje" i Vårt Land der han i flere innlegg og kommentarer minte oss om at den kristne kirke ikke handlet om bygninger, men om mennesker. Dette er en påminnelse som jeg tror vi trenger, ikke minst i et norsk samfunn der vi har økonomiske muligheter til å bygge store og flotte forsamlingsbygg. Her i Peru legger økonomi begrensninger på hvilke kirkebygg som kan oppføres, selv om overføringer fra utlandet blant annet har gitt mormonerne muligheter til å bygge kirkebygg som skiller seg markant ut fra omgivelsene.


Inngangpartiet til kirken i Mejia. Kirkelokalet består av ett rom på bakkeplan og ett rom til søndagsskole i andre etasje.

Det er nok mange misjonærer som kribler i hender og bein etter å gjøre noe med kirkene som disponeres av "vårt" kirkesamfunn - Iglesia Evangélica Luterana Peru. Men det blir med kriblingen, for det er ikke sikkert at dette er den hjelpen kirken trenger. Det er stor variasjon mellom kirkene. Noen disponerer bygg som også vi tenker på som kirker, mens andre har sine gudstjenester i lokaler som vi i Norge kanskje ville beskrevet som skur. Mitt poeng er at det ikke er kirkelokalene som begrenser eller legger til rette for det åndelige livet i menighetene. Her er menneskene i menighetene langt viktigere. I ferien besøkte vi menigheten i Mejia. Dette er en av de mest utadrettede og levende menighetene i Iglesia Evangélica Luterana, men lokalene er trange og ligger helt i utkanten av den lille byen. I perioder har menigheten måttet arrangere flere gudstjenster på søndagene for å dekke behovet. Nå har menigheten kjøpt seg en ny tomt mer sentralt i byen, og de har startet å samle inn midler til nytt kirkebygg. Så får vi bare håpe at det nye bygget kan bli til velsignelse for menigheten, og at bygningen ikke blir så viktig at den tar fokuset bort fra det å være en Guds menighet i Mejia.

Et lite glimt inn i "hovedsalen" i Mejia. I forkant: Mika Hovda.

Ingen kommentarer: